Kamen Rider Zero-One
  • 1
  • Hành động, Hài hước, Siêu nhiên, Super power.
  • ??
  • TV Series
  • Nhật Bản
  • 2019
  • 13,224
  • 10/10 (3 lượt)
  • FireGodPhoenix
  • Kamen Rider Zero One sẽ đưa chúng ta đến với tương lai của đất nước Nhật Bản, khi mà Nhật Bản ứng dụng trí thông minh nhân tạo (AI) trong mọi mặt đời sống. Đặc biệt là thế hệ robo AI tên gọi Human Gear, do tập đoàn công nghệ AI Hiden Inteligence, phát triển. Tuy nhiên, có một tổ chức khủng bố không muốn AI Robo phục vụ xã hội loài người tốt hơn nên đã hack vào hệ thống Human Gear hòng lợi dụng tiêu diệt nhân loại. Tổ chức đó gọi là “MatsubouJinrai.NET”. Chính phủ Nhật Bản đã biết được tổ chức này nên đã thành lập cơ quan đặc biệt chống AI gọi tắt là A.I.M.S (AI Milarity Service), trực tiếp báo cáo cho thư ký nội các chính phủ. A.I.M.S có nhiệm vụ săn lùng các AI Robo Human Gear đã bị hack và duy trì an ninh sự vụ liên quan AI.

BẢNG XẾP HẠNG

GÓC CHÉM GIÓ